Սոցիալական անհանգստության խանգարում

More: Հաղթահարումը , Բուժում եւ թերապիա , Համապատասխան պայմաններ , Աշխատանք եւ դպրոց , Ախտանիշները , Ախտորոշում